Åkerbyvägskäl i utvandrarbygd

Flera av de platser som Vilhelm Moberg beskriver i sin roman Utvandrarna ligger i Ljuders socken. Många har spekulerat i verklighetsbakgrunden till personerna i utvandrarromanen men Moberg slog tillbaka alla sådana påståenden. En av teorierna är att Drängatorpet på Bondeskogs Södregård var förebilden för Korpamoen. Där bodde då Vilhelm Moberg växte upp torparfamiljen Mattson. Familjen hade gått med i Jehovas vittnen, eller Russelianarna som de kallades på den tiden, vilket inte alltid sågs med blida ögon av andra sockenbor. Hela familjen Mattson, föräldrar och sju barn, kom så småningom att emigrera till Amerika. När de äldsta syskonen hade utvandrat och etablerat sig skickade de hem pengar så att nästa syskon kunde resa.

Ljuders kyrka uppfördes 1844 samma år som romanens Karl Oskar tog över Korpamoen. I hemygdsparken ligger den gamla prästgården där Karl Oskar i romanen tilltvingade sig sitt flyttningsbetyg av prosten Enok Brusander och därefter bockade för sista gången.

Vid Åkerby vägskäl samlades Vilhelm Mobergs utvandrare på resan från Ljuders socken till Karlshamn och Amerika. Inte långt därifrån ligger den plats där man tror att Moberg fann inspiration till Korpamoen. Namnet Åkerby skapades emellertid vid 1900-talets början. Tidigare hette byn Griseboda. Vid Griseboda vägskäl fanns gästgivaregård och Konga kompani hade där en av sina övningsplatser. Griseboda var också skjutsställe och när skjutsrättare saknades utsågs en sådan på ett år för att se till att hästar fanns tillgängliga för långväga resande. Uppdraget var inte eftertraktat och Sven Samuelsson i Åkerby skrev på nyårsaftonen 1866: "Jag är nu befriad från Skjutsrättarebefattningen efter ett års tjenstgöring. Och nu är året slut. Lof, pris och tack, ske dig o fader käre!"